Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Onderwijs in kerncijfers


 
Grafiek 1: Slagingspercentages per opleiding

De gemiddelde slaagpercentages zijn voor alle opleidingen gestegen ten opzichte van de percentages van het vorige schooljaar. Met name het vwo-gemiddelde is sterk gestegen. Alle OMO-opleidingen samen scoren nu gemiddeld weer boven het landelijk gemiddelde. Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn de exameneisen aangescherpt. Kandidaten moeten gemiddeld een voldoende halen voor alle vakken van het centraal examen. Vanaf het schooljaar 2012-2013 geldt ook dat op havo en vwo niet meer dan één 5 is toegestaan voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Beide maatregelen zijn genomen om de waarde van het diploma verder te borgen en de doorstroom naar het vervolgonderwijs te bevorderen.

In bijlage 6 zijn de slagingspercentages van alle scholen en opleidingen weergegeven.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)