Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling. Koers 2016 kwam tot stand door inbreng van leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding, de raad van toezicht en andere belanghebbenden. In het voorjaar van 2010 werd Koers 2016 het startpunt van een hernieuwd beleid voor de scholen, het OMO bureau en de raad van bestuur. Koers 2016 is geconcretiseerd in een werkprogramma waarmee de verschillende betrokkenen concreet aan de slag kunnen. Dit werkprogramma wordt ieder kalenderjaar geactualiseerd.

In 2011 is een samenwerking aangegaan met LOOK (voorheen Ruud de Moor Centrum, inmiddels Welten Instituut). Deze samenwerking behelst een onderzoek naar de effecten van Koers 2016. Specifiek richt het onderzoek zich op een viertal elementen uit Koers 2016, te weten: 

  • motivatie-aspecten van het docentschap in relatie tot het invoeren van beroepswaarden; 
  • de benutting van de professionele ruimte door docenten; 
  • de academisering van docenten;
  • de effectiviteit van professionele netwerken. 

In het kader van dit onderzoek heeft LOOK in het najaar van 2011 een nulmeting uitgevoerd, waarvan de resultaten in mei 2012 zijn gedeeld. In het najaar van 2012 een vervolgonderzoek gestart waarin meer duidelijkheid is verkregen over de relevantie van academisering, kennisnetwerken en professionele ruimte. Deze vervolgonderzoeken liepen door in 2013. Eind 2013 zijn de resultaten van deze vervolgonderzoeken gerapporteerd
De onderzoeksresultaten bieden meer zicht op hoe de beleidsvoornemens uit Koers 2016 gerealiseerd en beleefd worden en gaan in op de volgende thema’s:

  • Faciliteiten die docenten van belang achten voor het doen van onderzoek of het volgen van een opleiding, en de opbrengsten die leraren hierbij ervaren
  • Motieven van netwerkleren en de bevorderende factoren ten aanzien van deelname aan kennisnetwerken
  • Opvattingen ten aanzien van professionele ruimte en de factoren die volgens docenten van invloed zijn op hun professionele ruimte.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)