Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven door goed onderwijs te bieden. Geen leerling is hetzelfde. Een juiste match tussen school en leerling zorgt er voor dat zij hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich op het verwerven van een passende startkwalificatie voor het vervolgonderwijs of, in het geval van praktijkonderwijs, op het zich kwalificeren voor het toetreden tot de arbeidsmarkt. Onze scholen erkennen het belang van de onderwijsopbrengsten. Maar onze scholen zijn meer dan alleen instituten die streven naar de beste startcapaciteiten voor vervolgstudies of het toetreden tot de arbeidsmarkt. Leerlingen worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan onze veeleisende maatschappij. Onze scholen voelen hierin, ook vanuit de katholieke identiteit, een extra verantwoordelijkheid. 

Onderwijsontwikkelingen zoals passend onderwijs, krimp en digitalisering blijven actueel en hebben invloed op de kwaliteit van het onderwijs, maar brengen ook de nodige uitdagingen met zich mee. De professionele houding van docenten speelt hierbij een belangrijke rol. Focus bij al deze onderwijsontwikkelingen blijft echter ongewijzigd: de leerling het onderwijs bieden dat hem of haar de beste toekomstkansen biedt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)