Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Toezichtarrangementen

Jaarlijks stelt de Inspectie van het Onderwijs het toezichtarrangement vast voor de scholen. Opleidingen van scholen ontvangen een basisarrangement als de inspectie geen aanwijzingen heeft voor belangrijke tekortkomingen in de kwaliteit van het onderwijs en/of de naleving van de wet- en regelgeving. De raad van bestuur beschouwt dit basisarrangement als een bevestiging van de onderwijsinspectie dat de opleiding voldoet aan de minimale normen. De ambitie van Ons Middelbaar Onderwijs reikt verder dan de basisarrangementen; zie daarvoor bijvoorbeeld de paragraaf over kwaliteitszorg

Opleidingen waarbij wel sprake is van tekortkomingen krijgen een aangepast arrangement kwaliteit en/of naleving en worden onder verscherpt toezicht van de inspectie geplaatst. Onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur wordt op deze scholen direct een verbetertraject gestart,. Met behulp van een plan van aanpak wordt eraan gewerkt om de onvoldoende onderwijsindicatoren op korte termijn weer op voldoende niveau te krijgen.

Het volgende overzicht geeft per opleiding de toezichtarrangementen weer die gelden op peildatum 31 december 2013:

ToezichtarrangementProVMBO-BVMBO-KVMBO-(G)THavoVwoTotaal
Basis62425473330159
Zwak03241313
Zeer Zwak0000011
Totaal62727513434179
Tabel 1: Toezichtarrangementen per opleiding

In 2013 zijn door de inspectie 179 opleidingen van Ons Middelbaar Onderwijs beoordeeld. Daarvan ontvingen 14 opleidingen een aangepast arrangement kwaliteit (in 2012: 19). Hiermee is na de stijging van het aantal aangepaste toezichtarrangementen van 11 in 2011 naar 19 in 2012 weer een daling ingezet. Naar aanleiding van de in 2012 gesignaleerde toename is in 2013 nog nadrukkelijker stilgestaan bij het delen van alle aanwezige kennis van onderwijskwaliteit en verbetermogelijkheden binnen de vereniging. In bijlage 7 is een overzicht opgenomen waarin voor elke school per opleiding staat aangegeven welk toezichtarrangement op 31 december 2013 geldt.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)