Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Identiteit

Goed onderwijs richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor een vervolgopleiding of arbeidsloopbaan. Net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij. Goed onderwijs is meer dan een technisch didactische uitwerking van een onderwijskundige opvatting. Het is een ethisch begrip en stoelt op een mensvisie en een kijk op de samenleving. 

Zingeving en goed onderwijs

In het basisdocument van de vereniging, ‘Zingeving en goed onderwijs’, (zie bijlage 11) wordt de discussie over identiteit van drie basisbegrippen voorzien: goed onderwijs, een goed mens en goed leven. Vanuit de wens dat eenieder in het dagelijks leven geïnspireerd raakt door getoond gedrag. Gedrag maakt immers zichtbaar, wat de betekenis van identiteit echt is. Het basisdocument is opgesteld vanuit de primaire vraag: hoe kunnen we in de schoolpraktijk in het gedrag betekenis geven aan het evangelie? 

Schoolleidersconferentie

In april 2013 is tijdens de halfjaarlijkse schoolleidersconferentie uitgebreid aandacht geweest voor identiteit/levensbeschouwing. Een van de doelstellingen van die bijeenkomst was kennisdelen: wat gebeurt er al op de scholen, wat werkt goed en wat zijn de gebleken succesfactoren? Door het delen van de ‘best practices’ werd zichtbaar en voelbaar wat identiteit op de scholen betekent en hoe identiteit geborgd kan worden in de school. Niet door het onderwerp te isoleren, maar juist door het als een rode draad door basisprocessen op school te laten lopen. In vrijwel alle schoolplannen is inmiddels merkbaar dat de scholen op katholieke bodem staan. In de managementgesprekken is het een terugkerend thema.

Brede borging van identiteit

In overleg met schoolleiders wordt gezocht naar borging van het thema in de hele school en het hele curriculum. Niet alleen het vak levensbeschouwing maar ook de andere schoolvakken bieden mogelijkheden voor verdieping op dit thema. Naast de lessen voor levensbeschouwing zijn er diverse projecten op de scholen die levensbeschouwelijke doelen nastreven. Die projecten kunnen variëren van deelname aan de Wereld Jongeren Dagen tot onderzoeken naar gemeenschappelijke waarden in de school en maatschappelijke projecten die leerlingen bewust maken van verantwoordelijkheden voor de medemens.

Succesfactoren

Uit een verenigingsbrede inventarisatie is gebleken dat de processen en activiteiten met het grootste effect, en waar de scholen het meest enthousiast over zijn, allemaal gebaseerd zijn op één of meerdere van de volgende succesfactoren:

• van onderaf opgebouwd, met inbreng van collega’s, leerlingen en/of ouders;

• een directe link naar normen & waarden, drijfveren, en hoe die terugkomen in gedrag en burgerschap;

• leerlingen en/of docenten worden (in een andere omgeving) met elkaar in gesprek gebracht zodat zij kunnen nadenken over het onderwerp en wat het voor henzelf en de school betekent; 

• het onderwerp identiteit loopt als een rode draad door bijvoorbeeld schoolplannen en de jaarkalender.

Kennisdeling

In hun kennisnetwerk delen betrokkenen bij identiteit/levensbeschouwing van de vereniging hun kennis en vragen met elkaar. De leden van het netwerk komen elk kwartaal bij elkaar. Daarnaast delen de leden op de online netwerksite hun kennis en ervaringen rondom dit thema, kunnen zij samen aan documenten werken, elkaar vragen stellen, documenten en nieuwsberichten plaatsen en de netwerkagenda beheren.  

 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)