Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Personeel in kerncijfers

De bijbehorende artikelen tonen de grafische weergave van een aantal personele kengetallen die betrekking hebben op het kalenderjaar 2013.

Grootte personeelsbestand

Het totale personeelsbestand van de scholen en het OMO-bureau in 2013 bedraagt 7.043 personeelsleden (circa 5.592 fte). De respectievelijke instroom- en uitstroom bedraagt 752 en 785 personen.

Leeftijdsverdeling personeelsbestand

De verdeling van alle personeelsleden van alle personeelscategorieën in 2013 werkzaam bij vereniging Ons Middelbaar Onderwijs ziet er als volgt uit: 

Onderverdeling personeelsbestand

De verdeling van het personeelsbestand naar fulltime-parttime, soort dienstverband (vast-tijdelijk), en verhouding vrouw-man is als volgt:

Verdeling functiecategorieën

Het personeelsbestand (5.592 fte) verdeeld over de diverse functiecategorieën.

Deelnemers OSR, BAPO, stagiaires, ouderschapsverlof

De omvang van deelnemers aan OSR, BAPO, stagiaires, ouderschapsverlof

Academische opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband tussen één of meer lerarenopleidingen en een groep scholen die aanstaande leraren opleidt.

Script!

Script is in beginsel een web-based platform, waarna artikelen in een bundel worden samengevoegd

Pilot netwerkleren erkend!

Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs

Professionalisering schoolleiding

Vanuit het Bestuursakkoord VO-raad-OCW 2012-2015 zijn voor de sector middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering van schoolleiders als onderdeel van de prestatieboxmiddelen

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)