Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen en de baten, en legt daarmee een verband tussen de omvang van het eigen vermogen en de bedrijfsvoering. Het verloop van het weerstandsvermogen in de afgelopen vijf jaren is in het volgende overzicht gepresenteerd:

Grafiek 9: Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van 23% bestaat voor 21% uit algemene exploitatiereserves en voor 2% uit bestemmingsfondsen (private gelden). In de 'toelichting op de jaarrekening' wordt een uitgebreide verantwoording gegeven op deze twee onderdelen van het eigen vermogen.

Zowel op het niveau van de individuele scholen als voor de organisatie als geheel wordt gestuurd op weerstandsvermogen. De organisatie moet op korte en lange termijn solvabel zijn en is vanuit schaalgrootte en bestuurlijk vermogen krachtig genoeg om te volstaan met een relatief klein weerstandsvermogen. Er wordt gestreefd naar een weerstandsvermogen met een omvang van tenminste 14%. Dit streven is in 2013 net als in voorgaande jaren bereikt. Op schoolniveau is overigens een minimum weerstandsvermogen vastgesteld van 5% en een streefwaarde van 12%.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)