Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Liquiditeit

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs wordt het liquiditeitenbeheer centraal uitgevoerd, om kosten en risico’s met betrekking tot liquiditeiten te minimaliseren. De liquiditeit van een organisatie kan worden bepaald aan de hand van de current ratio. Dit kengetal wordt hier berekend door het totaal van de korte termijn vorderingen, beleggingen en de liquide middelen te delen door alle korte termijn verplichtingen. De current ratio van Ons Middelbaar Onderwijs per 31 december 2013 bedraagt 0,2. Bij de berekening is de effectenportefeuille onder de kortlopende vorderingen geschaard, en zijn de vooruitontvangen bedragen in mindering gebracht op de kortlopende schulden. Het verloop van de current ratio van OMO in de afgelopen vijf jaar is hieronder gepresenteerd:

Grafiek 13: Liquiditeit

De onderwijsinspectie hanteert een minimumwaarde van 0,75. Ons Middelbaar Onderwijs voldoet daarmee op 31 december 2013 niet aan deze signaleringsgrens. De (rood)stand op de lopende bankrekening had hierin een groot aandeel. Omdat de roodstand naar verwachting op korte termijn wordt omgezet in een langlopende lening en de ontwikkelingen hieromtrent nauwlettend worden gevolgd, is er geen aanleiding om het proces hierop aan te passen.

Overigens, indien OMO per 31 december 2013 aan de ratio van 0,75 had willen voldoen, had een vaste lening afgesloten moeten worden van circa 45 miljoen euro. Hierdoor zouden de jaarlijkse rentekosten circa 1,8 miljoen euro hoger uitvallen dan bij het scenario waar nu voor is gekozen. In het artikel 'Risico's - Financiering' wordt hier uitgebreider op ingegaan.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)