Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Financiële buffer

De financiële buffer is enige jaren geleden als onderdeel van de zogenaamde kapitalisatiefactor geïntroduceerd om in beeld te brengen of een onderwijsinstelling onnodige reserves zou aanhouden. Deze financiële buffer zou bedoeld zijn voor het opvangen van onverwachte gebeurtenissen, zoals de terugloop in leerlingaantallen, financiële gevolgen van arbeidsconflicten en onvolledige indexatie van de lumpsum. De onderwijsinspectie hanteert voor de financiële buffer een ondergrens van 0%. Het kengetal wordt berekend door het balanstotaal te verminderen met de boekwaarde van gebouwen en terreinen, kortlopende schulden en 50% van de boekwaarde van de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen), en dit restant te delen door de totale baten. Vanwege de complexiteit van het kengetal wordt binnen Ons Middelbaar Onderwijs niet gestuurd op de financiële buffer. 

Het verloop van de financiële buffer is in het volgende overzicht gepresenteerd:

Grafiek 12: Financiële  buffer

De  financiële buffer ligt, evenals in het voorgaande jaar, onder de ondergrens van 0%. De financiële buffer is met name negatief omdat eigen middelen zijn gebruikt om te investeren in huisvesting binnen de doordecentralisatie-contracten. Op korte termijn wordt een langlopende lening aangegaan, waardoor de financiële buffer boven de minimumgrens van 0% zal uitkomen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)