Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Interne beheersing en toezicht

In 2013 zijn onderdelen van de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn. Hieruit kan het volgende worden geconcludeerd:

  • de basis van alle procedures en processen binnen Ons Middelbaar Onderwijs is solide;
  • er is sprake van een planning- & controlcyclus waarin op concernniveau relevante externe ontwikkelingen snel worden gesignaleerd, de impact ervan wordt overzien en doorgrond en er hier actiegericht op wordt ingespeeld;
  • op concernniveau bestaat een goed beeld van de mate waarin de individuele scholen adequaat reageren op deze externe ontwikkelingen. Scholen die minder presteren krijgen verhoogde aandacht;
  • er is veel tijd en energie gestoken in het verhogen van de betrouwbaarheid van de financiële administratie, om tijdig bij te kunnen sturen op afwijkingen.

Bankbeleid

In 2013 is door een werkgroep bankbeleid gewerkt aan het opstellen van procedure-beschrijvingen, waarbij is gekeken naar processen zowel op de scholen als op het OMO-bureau. Naar aanleiding hiervan is vastgelegd wie in welke situatie tekeningsbevoegd is op het gebied van bankzaken. Dit gebeurt met behulp van een handtekeningenkaart, die jaarlijks wordt gecontroleerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)