Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 37 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Bedrijfsvoering in kerncijfers

OMO ICT-beleid

Het merendeel van de projecten op de roadmap van het OMO ICT-beleid 2010-2014 is ondertussen afgerond, of nadert zijn afronding

ICT in het onderwijs

Vrijwel alle scholen maken werk van de inzet van ICT in het onderwijsproces

ICT en bedrijfsvoering

In 2013 is er werk gemaakt van de implementatie van een zelfservice module voor de medewerkers en zijn alle personeelsdossiers digitaal gemaakt.

Overhead

Overheadpersoneel is noodzakelijk in iedere organisatie. Er bestaat echter geen blauwdruk van welke omvang de overhead moet hebben en hoe overheadfuncties zouden moeten zijn verdeeld.

Overhead toelichting

In 2012 ging 94,6% van de totale lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2013 is dit toegenomen naar 95,7%

Benchmark met collega schoolbesturen

Aan het begin van 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voorgezet onderwijs een benchmark overhead uitgevoerd

Analyse van het resultaat 2013

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt 3,6 miljoen euro negatief en blijft daarmee 4,9 miljoen euro achter bij de begroting.

Scholen

Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2013 0,7 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 2,9 miljoen euro (0,6%) negatief af van de begroting.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2013 van de verenigingsactiviteiten is 2,7 miljoen euro lager dan begroot

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)