Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Beleidsvoornemens

Kijkend naar de toekomst is het uitgangspunt voor de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs de combinatie van traditie en innovatie. Sinds haar ontstaan in 1916 is de inzet op beide uitgangspunten succesvol gebleken. Ingezet wordt op de uitvoering van Koers 2016, het strategische kader dat zowel op individueel schoolniveau als op verenigingsniveau vorm wordt gegeven. 

Jaarlijks wordt in het werkprogramma, dat gekoppeld is aan Koers 2016, vastgelegd welke beleidsdoelen extra aandacht moeten krijgen. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkelingen binnen de organisatie maar ook daarbuiten, zoals signalen vanuit de omgeving (VO-raad, ministerie, onderzoeken / rapporten). 

Voor de periode 2014-2017 zijn de volgende speerpunten vastgelegd:

  • Aansluiting met het vervolgonderwijs
  • Sociale innovatie
  • Verankering professionaliteit
  • Leervitaliteit
  • Kwaliteitszorg
  • Identiteit
  • Passend onderwijs
  • Basisarrangementen en slagingspercentages.

Binnen deze thema’s konden op schoolniveau accenten worden aangebracht, afhankelijk van de huidige stand van zaken en schoolspecifieke keuzes die per thema gemaakt worden. Dit komt tot uitdrukking in de afzonderlijke schoolbegrotingen en de periodieke rapportages. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)