Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Risico's - Lumpsum opbrengsten

De ontwikkelingen ten aanzien van de landelijke onderwijsbegroting 2014-2018 blinken niet uit in duidelijkheid.

Risico's - Loonkosten

Voor het eerst sinds jaren is er financiële ruimte gereserveerd ten behoeve van een minimale loonsverhoging.

Risico's - Formatiefrictie

Het totaal aan overheidsbezuinigingen, zoals die reeds grotendeels zijn vastgelegd in de financiële kaders, en de ontwikkeling van leerlingaantallen, zet de exploitatie onder druk.

Risico's - Passend onderwijs

De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd.

Risico's - Scholen in financieel zwaar weer

Alle individuele OMO scholen beschikken over een eigen financiële administratie en een reservepositie. De reserves van alle scholen gezamenlijk maken het merendeel uit van het eigen vermogen van de totale OMO organisatie.

Risico's - Doordecentralisatie

In de sector voortgezet onderwijs ligt de verantwoordelijkheid voor de financiering van nieuwbouw sinds de decentralisatie in 1996 bij gemeenten.

Risico's - Financiering

Bij de financiële verantwoording is aangegeven dat de liquiditeitsratio op 31 december 2013 onder de minimumgrens van het ministerie van OCW zit.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)