Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Verslag bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau, gevestigd in Tilburg, is de interne serviceorganisatie van Ons Middelbaar Onderwijs. Het OMO-bureau kan getypeerd worden als een klant- en servicegerichte organisatie waar waarde gehecht wordt aan kwaliteit en transparantie van producten en processen. De collega’s van het OMO-bureau zijn betrokken en werken met een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid. Aan het einde van 2013 waren er circa 75 fte werkzaam.

De hoofdtaken van het OMO-bureau zijn:

  • ondersteunen van de scholen door beleidsmatige en praktische ondersteuning op het gebied van onder meer financiën, personeelsbeleid, huisvesting, informatisering en juridische zaken. Daardoor kunnen de scholen zich optimaal concentreren op onderwijs en wat daarmee direct samenhangt;

  • ondersteunen van de raad van bestuur bij het realiseren van de missie van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Beleidsplan

Op basis en in lijn van Koers 2016 heeft het OMO bureau een eigen meerjarig werkprogramma geformuleerd. Vrijwel alle geplande acties uit het werkprogramma van het OMO-bureau voor 2013 zijn inmiddels afgerond of lopen op schema. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen om te komen tot een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.

Continu op zoek naar verbeteringen

Binnen het OMO bureau wordt continu gekeken of processen of producten verbeterd kunnen worden. Daarbij wordt regelmatig contact gezocht met deskundigen op de OMO-scholen en bij collega-schoolbesturen om te leren van best- en worst-practises. In 2013 is met name energie gestoken in (de voorbereidingen van) het begrotingsproces, managementinformatie onderwijs en de koppelingen tussen diverse stromen van managementinformatie.

In de laatste acht jaar is het aantal fte van het OMO bureau met 20% teruggebracht, enerzijds doordat een aantal taken is uitbesteed aan externe partijen en anderzijds omdat er steeds efficiënter en effectiever wordt gewerkt. Vanwege de teruggang zijn inmiddels drie verdiepingen van het pand verhuurd aan twee externe partijen. De besparing van het OMO bureau betekent dat meer geld beschikbaar is voor de scholen.

Personeel

Tot slot wordt veel waarde gehecht aan kwaliteitsrijk personeelsbeleid. Voorbeelden daarvan zijn dat jaarlijks met iedere medewerker tenminste een taak- en een evaluatiegesprek plaatsvindt, medewerkers gebruik kunnen maken van Het Nieuwe Werken en er veel mogelijkheden worden aangeboden voor scholing. De resultaten van het personeelsbeleid vertaalden zich in een hoge score op het medewerkers-tevredenheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2012 is afgerond (een cijfer van 7,7 voor de algemene werktevredenheid) en een laag ziekteverzuim in 2013 (3,5%).

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)