Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Balans: MATERIËLE VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Balans: FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Balans: VORDERINGEN

Vorderingen

Balans: LIQUIDE MIDDELEN

Liquide middelen

Balans: EIGEN VERMOGEN

Eigen vermogen

Balans: VOORZIENINGEN

Voorzieningen

Balans: LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden

Balans: KORTLOPENDE SCHULDEN

Kortlopende schulden

Balans: NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)