Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 5. HONORARIUM EXTERNE ACCOUNTANT

In het verslagjaar zijn de volgende honoraria van Deloitte ten laste gebracht van de Ons Middelbaar Onderwijs, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:328a BW:

4.4.1Specificatie honorarium accountant2013 begroting 2013 2012 
        
4.4.1.1Onderzoek jaarrekening 48.000   50.000   96.000  
4.4.1.2Controle bekostiging 18.000   20.000   31.000  
4.4.1.2Andere controle opdrachten 19.000   10.000   22.000  
4.4.1.3Fiscale adviezen -   -   -  
4.4.1.4Andere niet-controledienst -   -   -  
   85.000   80.000   149.000  
        

Conform de (aanbestedings)overeenkomst met Deloitte bedraagt het in rekening gebrachte honorarium voor het controleproces jaarrekening 40.000 euro en voor de controle bekostigingsgegevens 15.000 euro, exclusief btw.
 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)