Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 10. INSTELLINGEN VOOR HOGER EN WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Instellingen waarmee OMO samenwerkt zijn:

Universiteit van Tilburg (UvT)

 • De Universitaire Lerarenopleiding Tilburg is in samenwerking met Ons Middelbaar Onderwijs tot stand gekomen en partner in de academische opleidingsscholen;
 • Verschillende OMO-scholen participeren in het Wetenschapsknooppunt Brabant, onder andere voor profielwerkstukken en open dagen;
 • Samenwerking op het terrein van het zogenoemde ‘Econasium’ en op het terrein van ‘economie voor jou’ met als doel de belangstelling voor economie onder middelbare scholieren te vergroten;
 • Samenwerking met scholen in het kader van de Dag van de Filosofie;
 • Samenwerking op het terrein van het project Palladio.

Radboud Universiteit (RU)

 • Partner van de academische opleidingsschool Oost-Brabant;
 • De RU was partner voor de publicatie in Script! Een op leren gerichte werkomgeving voor leraren in de school, nr. 1.

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

 • Eindhoven School of Education (ESoE) is partner van AOS-Oost-Brabant;
 • Verzorgt begeleiding van de technasia van OMO;
 • Samenwerking met OMO-scholen voor profielwerkstukken en keuze dagen;
 • Leerlingen van de Eindhovense OMO-scholen volgen bèta programma’s bij de TU/e in het Pre University College;
 • Betrokken in de raden van advies van de OMO-scholen in Eindhoven;
 • De ESoE is het project Begeleiding beginnende leraren gestart waaraan diverse OMO-scholen meedoen.

Open Universiteit

 • LOOK, het onderzoekscentrum van de Open Universiteit, verricht onderzoek naar de effecten van Koers 2016 op het professionaliseringsbeleid;
 • De in 2012 gemaakte afspraken voor professionalisering van docenten via de lerarenuniversiteit van de OU zijn in het verslagjaar doorgelopen.

Hogeschool van Rotterdam (HR)

 • Deze is verbonden aan de Academische School West en verzorgt het opleidingsonderwijs in de volledige westhoek van Brabant.

Fontys Hogescholen

 • Hier vallen diverse lerarenopleidingen onder (Kunsten, Sport, PTH en FLOT). Met alle lerarenopleidingen werken OMO-scholen samen;
 • Inmiddels is de FLOT verbonden aan alle drie de Academische Opleidingsscholen. Verschillende lectoraten zijn hierbij betrokken;
 • Verzorgt de opleiding van school practicum docenten;
 • Samenwerking voor profielwerkstukken en keuze dagen;
 • Leden van enkele raden van advies van OMO-scholen.

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

 

 • Verbonden aan de Academische Opleidingsschool Oost-Brabant en verzorgt het opleidingsonderwijs in de oosthoek van Brabant.

Avans

 • Samenwerking met scholen in het kader van Project Gestuurd Onderwijs;
 • Avans geeft scholen feedback over het succes van hun leerlingen in de vervolgopleiding.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)