Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 7 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kerngegevens

Kerngegevens

Onderwijs in kerncijfers

Onderwijs in kerncijfers

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven door goed onderwijs te bieden. Geen leerling is hetzelfde.

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht.

OMO-prijzen

Ieder jaar worden OMO-prijzen uitgereikt om talentvolle leerlingen te stimuleren. Elke school kan voor iedere categorie een werkstuk inzenden, dat vervolgens wordt beoordeeld door een jury. De leerlingen met het beste profielwerkstuk worden beloond.

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden.

BIJLAGE 6. SLAGINGSPERCENTAGES 2013

In ' Onderwijs in kerncijfers ' staan de slagingspercentages van de leerlingen van Ons Middelbaar Onderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In deze bijlage worden de slagingspercentages per OMO-school en opleiding gepresenteerd.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)