Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 26 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Kerngegevens

Kerngegevens

Onderwijs in kerncijfers

Onderwijs in kerncijfers

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven door goed onderwijs te bieden. Geen leerling is hetzelfde.

Prestatiebox

Vanaf 2012 is een nieuwe regeling van kracht geworden, de prestatiebox.

Elos - grensverleggend onderwijs

Eind 2004 is het onderwijsconcept Elos van start gegaan.

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht.

Vernieuwing vmbo-structuur

De beroepsgerichte programma’s van de vmbo-sectoren techniek, economie en zorg & welzijn worden vereenvoudigd, verduidelijkt en geactualiseerd.

OMO in 2025: leerlingkrimp in beeld

Krimp en ontgroening ‘sluipen op kousenvoeten’ het voortgezet onderwijs binnen, ook in Brabant. Mede daarom hecht de vereniging aan expliciete prognoses met uitgewerkte jaarreeksen.

Veiligheid op scholen

Het opstellen van een veiligheidsplan voor een school in het voortgezet onderwijs is een wettelijke verplichting. De OMO-veiligheidsmonitor ondersteunt bij het meten van de mate waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)