Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Voorwoord

Goed onderwijs, tevreden medewerkers, financieel gezond

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling

Goed onderwijs bieden

Ons Middelbaar Onderwijs ziet het als haar opdracht alle leerlingen volop mogelijkheden tot ontplooiing te geven door goed onderwijs te bieden. Geen leerling is hetzelfde.

Prestatiebox

Vanaf 2012 is een nieuwe regeling van kracht geworden, de prestatiebox.

Identiteit

Goed onderwijs richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Het gaat niet alleen om het kwalificeren voor een vervolgopleiding of arbeidsloopbaan. Net zo goed gaat het om het voorbereiden van jonge mensen als deelnemer aan de maatschappij.

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (en de school) te onderzoeken, te borgen en te verbeteren

Kwaliteitszorg en ICT

In 2013 is een start gemaakt met de implementatie van een managementinformatiesysteem voor actuele onderwijsgegevens op basis van het Magister Managementinformatie Platform (MMP).

Script!

Script is in beginsel een web-based platform, waarna artikelen in een bundel worden samengevoegd

Pilot netwerkleren erkend!

Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs

Professionalisering schoolleiding

Vanuit het Bestuursakkoord VO-raad-OCW 2012-2015 zijn voor de sector middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering van schoolleiders als onderdeel van de prestatieboxmiddelen

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)