Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 11 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Koers 2016

Koers 2016, het strategisch beleidsplan van Ons Middelbaar Onderwijs, stelt de docent centraal. Met als doel: goed onderwijs voor de leerling

Academische opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband tussen één of meer lerarenopleidingen en een groep scholen die aanstaande leraren opleidt.

Script!

Script is in beginsel een web-based platform, waarna artikelen in een bundel worden samengevoegd

Pilot netwerkleren erkend!

Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs

Professionalisering schoolleiding

Vanuit het Bestuursakkoord VO-raad-OCW 2012-2015 zijn voor de sector middelen beschikbaar gesteld voor professionalisering van schoolleiders als onderdeel van de prestatieboxmiddelen

Actualisering gesprekscyclus

De focus op de kwaliteit van de docent voor het realiseren van goed onderwijs vormt de rode draad in Koers 2016

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Diversiteit

Zoveel mensen, zoveel verschillen, zoveel talenten. Juist in die verscheidenheid schuilt de kracht van diversiteit

Promotion

ProMotion is het interne Loopbaancentrum voor alle medewerkers van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij ProMotion terecht voor advies en ondersteuning op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016. Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)