Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 6 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Toezichtarrangementen

Jaarlijks stelt de Inspectie van het Onderwijs het toezichtarrangement vast voor de scholen.

Veiligheid op scholen

Het opstellen van een veiligheidsplan voor een school in het voortgezet onderwijs is een wettelijke verplichting. De OMO-veiligheidsmonitor ondersteunt bij het meten van de mate waarin leerlingen en medewerkers zich veilig voelen op school.

Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg is het geheel van activiteiten dat ondernomen wordt om de kwaliteit van het onderwijs (en de school) te onderzoeken, te borgen en te verbeteren

Kwaliteitszorg en ICT

In 2013 is een start gemaakt met de implementatie van een managementinformatiesysteem voor actuele onderwijsgegevens op basis van het Magister Managementinformatie Platform (MMP).

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is sinds 2010 een belangrijk instrument in de horizontale verantwoording, waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem.

BIJLAGE 7. TOEZICHTARRANGEMENTEN (PER 31 DEC. 2012)

In het artikel ' Toezichtarrangementen ' zijn de in 2013 toegekende toezichtarrangementen van de OMO organisatie op totaalniveau weergegeven. Onderstaande tabel geeft de arrangementen per locatie weer.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)