Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 17 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Bedrijfsvoering in kerncijfers

OMO ICT-beleid

Het merendeel van de projecten op de roadmap van het OMO ICT-beleid 2010-2014 is ondertussen afgerond, of nadert zijn afronding

ICT in het onderwijs

Vrijwel alle scholen maken werk van de inzet van ICT in het onderwijsproces

ICT en bedrijfsvoering

In 2013 is er werk gemaakt van de implementatie van een zelfservice module voor de medewerkers en zijn alle personeelsdossiers digitaal gemaakt.

Overhead

Overheadpersoneel is noodzakelijk in iedere organisatie. Er bestaat echter geen blauwdruk van welke omvang de overhead moet hebben en hoe overheadfuncties zouden moeten zijn verdeeld.

Overhead toelichting

In 2012 ging 94,6% van de totale lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2013 is dit toegenomen naar 95,7%

Benchmark met collega schoolbesturen

Aan het begin van 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voorgezet onderwijs een benchmark overhead uitgevoerd

Treasury en schatkistbankieren

Op 24 mei 2011 heeft de raad van bestuur het “Treasury Statuut Ons Middelbaar Onderwijs” vastgesteld.

Ministerie van Financiën - Schatkistbankieren

De raad van bestuur heeft in november 2011 besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)