Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 30 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Prestatiebox

Vanaf 2012 is een nieuwe regeling van kracht geworden, de prestatiebox.

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Bedrijfsvoering in kerncijfers

Overhead

Overheadpersoneel is noodzakelijk in iedere organisatie. Er bestaat echter geen blauwdruk van welke omvang de overhead moet hebben en hoe overheadfuncties zouden moeten zijn verdeeld.

Overhead toelichting

In 2012 ging 94,6% van de totale lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2013 is dit toegenomen naar 95,7%

Benchmark met collega schoolbesturen

Aan het begin van 2012 heeft Ons Middelbaar Onderwijs met drie andere grotere schoolbesturen binnen het voorgezet onderwijs een benchmark overhead uitgevoerd

Analyse van het resultaat 2013

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt 3,6 miljoen euro negatief en blijft daarmee 4,9 miljoen euro achter bij de begroting.

Scholen

Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2013 0,7 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 2,9 miljoen euro (0,6%) negatief af van de begroting.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2013 van de verenigingsactiviteiten is 2,7 miljoen euro lager dan begroot

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2013 bedraagt 0,3 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door:

Bureau OMO

Het bureau OMO heeft over 2013 een positief resultaat gerealiseerd van 0,5 miljoen euro. Het verschil van 0,4 miljoen euro wordt met name veroorzaakt doordat er  386.000 euro (7,8%) minder is uitgegeven aan lonen en salarissen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)