Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 35 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Analyse van het resultaat 2013

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt 3,6 miljoen euro negatief en blijft daarmee 4,9 miljoen euro achter bij de begroting.

Scholen

Het resultaat uit de reguliere bedrijfsvoering van de scholen gezamenlijk bedroeg in 2013 0,7 miljoen euro negatief en wijkt daarmee 2,9 miljoen euro (0,6%) negatief af van de begroting.

Verenigingsactiviteiten

Het exploitatieresultaat 2013 van de verenigingsactiviteiten is 2,7 miljoen euro lager dan begroot

Raad van bestuur

Het exploitatieresultaat van de raad van bestuur over 2013 bedraagt 0,3 miljoen euro en wordt met name veroorzaakt door:

Bureau OMO

Het bureau OMO heeft over 2013 een positief resultaat gerealiseerd van 0,5 miljoen euro. Het verschil van 0,4 miljoen euro wordt met name veroorzaakt doordat er  386.000 euro (7,8%) minder is uitgegeven aan lonen en salarissen.

Gelieerde stichtingen

Het negatieve exploitatieresultaat van de gelieerde stichtingen ten bedrage van 0,4 miljoen euro negatief wordt met name veroorzaakt door de schenking van stichtingsgelden aan gelieerde OMO-scholen in het kader van de opheffing van de betrokken

Doordecentralisatiebedrijven

Voor de doordecentralisatiebedrijven is het begrote resultaat gelijkgesteld aan het gerealiseerde resultaat, omdat er geen begrotingscijfers van de doordecentralisatie bedrijven voorhanden zijn

Resultaatbestemming

In deze jaarrekening zijn de resultaatbestemmingen verwerkt over het verslagjaar 2013.

Accountantscontrole

De controle van deze jaarrekening is uitgevoerd door Deloitte Accountants B.V..

Interne beheersing en toezicht

In 2013 zijn onderdelen van de administratieve organisatie beoordeeld en de maatregelen van interne controle die daarin verweven zijn.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)