Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X

Er zijn 15 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Elos - grensverleggend onderwijs

Eind 2004 is het onderwijsconcept Elos van start gegaan.

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht.

Vensters voor Verantwoording

Vensters voor Verantwoording is sinds 2010 een belangrijk instrument in de horizontale verantwoording, waarin alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld in één systeem.

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Helmond

In het najaar van 2011 is het besluit genomen om het vmbo op de Groene Campus in Helmond te beëindigen

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: 's-Hertogenbosch

In het verslagjaar hebben het Hervion College en het Duhamel College de krachten gebundeld en zijn samen gegaan in de Bossche vakschool

Herschikking, samenwerking, fusie en overname: Eindhoven

Om een pluriform onderwijsaanbod in de toekomst te garanderen in het noordelijke gedeelte van Eindhoven is besloten om het Lyceum Bisschop Bekkers samen te laten gaan met het Christiaan Huygens College

Academische opleidingsscholen

Een academische opleidingsschool (AOS) is een samenwerkingsverband tussen één of meer lerarenopleidingen en een groep scholen die aanstaande leraren opleidt.

Kennisnetwerken

Kennisdeling via netwerken is een van de prioriteiten in de beleidsagenda van Koers 2016. Als je bij een OMO-school werkt, word je gestimuleerd om je professionaliteit verder te ontwikkelen.

OMO ICT-beleid

Het merendeel van de projecten op de roadmap van het OMO ICT-beleid 2010-2014 is ondertussen afgerond, of nadert zijn afronding

ICT in het onderwijs

Vrijwel alle scholen maken werk van de inzet van ICT in het onderwijsproces

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)