Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Baanderherencollege

www.bhcvmbo.nl
www.bhcpraktijkonderwijs.nl


directeur: Leon Spaan

opleidingen: vmbo, praktijkonderwijs

locatie:

  • Boxtel

Het Baanderherencollege huisvest een vmbo- en een pro-school. Het vmbo biedt onderwijs aan 665 leerlingen, het praktijkonderwijs aan 145 leerlingen. Binnen het vmbo zijn alle leerwegen beschikbaar, regulier en met lwoo. De school krijgt, in het onderzoek naar kwaliteitsverbetering, complimenten over implementatie van de verbeterplannen in verband met het versterkt toezicht voor het vmbo sinds 2011. De inspectie oordeelt dat de ingeslagen weg vertrouwen geeft en kent voor alle leerwegen een basisarrangement toe. Voor het praktijkonderwijs is er eveneens een basisarrangement; de uitstroomresultaten zijn opnieuw erg goed. Voor beide opleidingen geldt dat het borgen van de kwaliteit van het onderwijsleerproces en de rendementen van de geboden ondersteuning en begeleiding aandacht blijven verdienen.

In 2013 zijn de volgende stappen gezet:

  • doorontwikkeling en implementatie van handelingsplannen voor leerlingenzorg in brede zin (zoals lwoo en lgf);
  • kwaliteitsimpuls door ontwikkeling en implementatie van formats voor examenanalyse, verbeterplannen, teamdoelen en vakwerkplannen;
  • transparantie in relatie met stakeholders, met name richting primair onderwijs via overleg met zowel de interne begeleiders, docenten van groep 8 alsook de directieleden. 

Uitdagingen voor de komende periode liggen in de invoering van Passend Onderwijs en de voorbereiding voor de vernieuwing van de beroepsgerichte programma’s in 2015-2016.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)