Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Fioretti College

www.fioretticollege.nl


directeur: Ad Machielse 

opleidingen: mavo, vmbo, praktijkonderwijs

locatie:

 • Veghel

Het Fioretti College presenteert zich met het onderwijsmotto ‘praktisch en persoonlijk', vanuit de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid en samenwerken. In het strategisch beleid zijn daarbij vier speerpunten beschreven:

 • omgaan met verschillen;
 • kwaliteit van onderwijs;
 • ontwikkeling van ICT;
 • competentiemanagement en goed werkgeverschap. 

Het Fioretti College kan terugkijken op een geslaagd 2013. De gemeenschap heeft een positief beeld van de organisatie. Ook de medewerkers toonden zich zeer tevreden met een gemiddelde van 8,1 in het werktevredenheidsonderzoek. Belangrijke ontwikkelingen in 2013 op de school waren:

 • verbetering van de slagingspercentages t.o.v. 2012 (97,0 %); 
 • boven verwachting sterke groei van het leerlingenaantal (+ 210);
 • mede daardoor aanpassingen in het gebouw waaronder de uitbreiding van onze bakkerij;
 • ingebruikname van het MMP, dat een krachtig instrument is in de kwaliteitsbewaking;
 • realisatie van een dekkend wifi-netwerk;
 • een belangrijke stap in het digitaliseren van onze registraties, communicatie en leerstofaanbod door aanschaf van een device voor alle docenten;
 • openstellen van de BioMonitor voor personeel ten behoeve van de competentie-ontwikkeling en het bekwaamheidsdossier;
 • de eerste aanzet tot het 3-jarig Inductie Arrangement, een te ontwikkelen programma voor begeleiding en coaching van nieuwe docenten in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, Fontys en andere deelnemende scholen.

Voor de kwaliteit van het onderwijs is bovendien gewerkt aan de relatie tussen beleidsterreinen, zoals competentiebeleid gericht op goed leraarschap, adequate dienstverlening en personeelsbeleid gericht op betrokkenheid en motivatie. 

 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)