Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Lyceum Bisschop Bekkers

www.bbekkers.nl


rector: Peter Smetsers  (tot november 2013; daarna waargenomen door René Kusters)

opleidingen: vwo, havo

locatie:

  • Eindhoven

Het Lyceum Bisschop Bekkers heeft een succesvol jaar achter de rug en geniet het vertrouwen van ouders. Dit vertaalde zich in een verdere toename van het aantal aanmeldingen voor de brugklas. Onderwijssocioloog Dronkers waardeerde voor het tweede achtereenvolgende jaar zowel havo als vwo met een negen. Gezien de uitstekende examenresultaten in 2013 is het volgende rapport naar verwachting nog beter. De school blijkt nog altijd in staat veel leerlingen met een havoadvies een vwo-diploma te laten behalen. Keerzijde is dat door het bieden van extra kansen de doorstroom op het vwo voor verbetering vatbaar is. Aandachtspunt blijft daarom een verbetering van de determinatie.

Havoleerlingen die voor het eerst de mogelijkheid kregen aan het centraal examen Spaans deel te nemen, scoorden allen een dikke voldoende. Een leerling uit havo 4 slaagde met een 9 voor het vwo-examen Russisch. Het komende jaar zullen meer leerlingen in dit vak examen gaan doen. Onderzocht wordt of deze mogelijkheid ook voor andere talen geboden kan worden. Ook voor de internationale taaldiploma’s Cambridge, Dele, Delf en Goethe slaagde een record aantal leerlingen. Op het havo werd de businessclass ingevoerd, waarbij leerlingen verbanden legden met de praktijk via bezoeken aan bedrijven en gemeenten en het schrijven van een eigen business plan. In schooljaar 2013/2014 wordt ook op het vwo een businessclass gestart. Succes was er ook voor de roboticaclub. Zij slaagden er in het eerste jaar van het bestaan in de Europese finale te halen.

Met het oog op afnemende leerlingenaantallen in het voedingsgebied, en de wens om ook in de toekomst goede onderwijskwaliteit te kunnen blijven waarborgen, bestaat het voornemen te fuseren met een vestiging van het Christiaan Huygenscollege. Door bundeling van beide scholen wordt een krachtige school gevormd voor bijzonder onderwijs met mavo, havo, atheneum en gymnasium in Eindhoven-Noord en wordt een breed onderwijsaanbod gegarandeerd voor de leerlingen. In het integrale huisvestingsplan van de gemeente Eindhoven is voorzien dat de school over adequate huisvesting kan beschikken. 
De bestuursoverdracht van Lyceum Bisschop Bekkers wordt voorzien per 1 augustus 2014. Gestreefd wordt naar een fusie van beide scholen op het moment dat de huisvesting op orde is, naar verwachting in 2016.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)