Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Bergen op Zoom e.o.

www.sgboz.nl


rector: Marcel van Loo

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

 • ’t R@velijn, Steenbergen
 • ZuidWestHoek College, Ossendrecht
 • Mollerlyceum Bergen op Zoom

’t Ravelijn 

’t Ravelijn in Steenbergen verzorgt mavo en vmbo. In 2013/2014 telde de school ongeveer 450 leerlingen. Het schoolmotto luidt: ‘Pak je kans!’ en daagt iedereen op school uit. De medewerkers worden getriggerd om goed en aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Ravelijnleerlingen worden op hun beurt aangemoedigd om daar het maximale aan kansen uit te halen.

Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2013 waren:
 • E-learning.
  De school onderscheidt zich door een modern onderwijsconcept met als kenmerken ‘digitaal’ en ‘teamwork’. Ravelijnleerlingen krijgen zo veel mogelijk digitaal les via hun persoonlijke tablet. Bij alle vakken in het eerste en tweede leerjaar worden - indien beschikbaar en van goede kwaliteit - digitale methoden gebruikt van educatieve uitgevers en van VO-Content.
 • Leren plaats- en tijdonafhankelijker maken.
  De invoering van leertaken geeft betere sturing aan het leerproces en maakt leren meer plaats- en tijdonafhankelijk. Omdat de leerlingen gebruik maken van een
  persoonlijke tablet kunnen zij plaats- en tijdonafhankelijk inloggen en hun leertaak,
  methode en werkboeken vinden. Ook e-learning methoden en digitale boeken maken plaats- en tijdonafhankelijk leren en andere werkvormen mogelijk, zoals ‘flipping-the-classroom’.
 • Groei tevredenheid brugklassers.
  Uit de algemene tevredenheidsenquête blijkt dat de tevredenheid bij de brugklassers in de afgelopen drie jaar is gestegen van 6,7 naar 7,4 tot 8,1 in 2013.

ZuidWestHoek College 

Het ZuidWestHoek College is de school voor mavo en vmbo in de Zuidwesthoek. Met leerlingen uit de gemeente Woensdrecht, de gemeente Bergen op Zoom en de omliggende gemeenten is de school één van de grootste en één van de sterkste vmbo's in de regio.

Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2013 waren: 

 • High Performance Schools.
  Het ZuidWestHoek College is aangesloten bij het prestigieuze High Performance Schools-traject en bereidt daarvan thans de implementatie voor. 
 • Topsportvriendelijke school.
  De school geeft leerlingen op sportgebied allerlei mogelijkheden. Dit wordt als eerste onderstreept door de opzet van het Wielercollege. Tevens wordt in de lessen lichamelijke opvoeding aandacht besteed aan wielrennen en mountainbiken. Op dezelfde basis is het Voetbalcollege ontwikkeld met extra trainingen van gekwalificeerde trainers en begeleiders. In de nabije toekomst profileert de school zich ook steeds meer als Danscollege. Verder is in het schooljaar 2012-2013 de eerste stap gezet richting een Paardrijcollege door het aanbieden van paardrijlessen aan geïnteresseerde leerlingen. In 2013-2014 zal het Paardijcollege worden voortgezet. Het is een uitdagend onderdeel waarbij plezier voorop staat.

Mollerlyceum Bergen op Zoom

Het Mollerlyceum in Bergen op Zoom verzorgt havo, atheneum en gymnasium. Op het Mollerlyceum in Bergen op Zoom bereiden ruim 800 leerlingen zich voor op een studie in het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Belangrijke ontwikkelingen in het kalenderjaar 2013 waren:

 • E-learning.
  In het schooljaar 2013-2014 zijn nieuwe brugklassers op hun eigen iPad aan de slag gaan met interactief digitaal leermateriaal voor de vakken Nederlands, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Vanuit de brugklas zal de iPad als het ware de school ingroeien.
 • Vwo-plus.
  In 2013 is de vwo-plus klas ontwikkeld. In deze klas kunnen leerlingen met een dubbel vwo-advies of advies havo/vwo geplaatst worden. Vwo-plus is voor die leerlingen die naast het advies blijk geven van nieuwsgierigheid, zelfstandigheid en doorzettingsvermogen om daarmee via andere wegen leerstof tot zich te nemen. Vwo-plus wordt in ieder vak aangeboden en kan op verschillende manier worden gebracht. Zo kan het zijn dat leerlingen versneld door de leerstof gaan en daardoor tijd overhouden om te werken aan uitdagende opdrachten die de leerstof extra boeiend maken. Leerlingen werken zelfstandig, in tweetallen of in groepjes aan deze plus-stof.
 • Vecon Business School: een uniek predicaat. 
  In het schooljaar 2011-2012 heeft het Mollerlyceum de certificering tot Vecon Business School verkregen en is daarmee de enige school in West-Brabant die dit predicaat heeft. De Vecon Business School kenmerkt zich door extra aandacht voor de economische aspecten van de maatschappij en voor de talenten van leerlingen op het gebied van bijvoorbeeld ondernemerschap. 

  Tot het Mollerlyceum behoort - op een aparte locatie in Bergen op Zoom - ook de ZoomMAVO, de enige categorale mavo-aanbieder in de regio.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)