Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep De Langstraat

www.sgdelangstraat.nl


rector: Jan van Pelt

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

  • Van Haestrechtcollege, Kaatsheuvel
  • Dr. Mollercollege, Waalwijk
  • Walewyc-mavo, Waalwijk
  • d’Oultremontcollege, Drunen

Van Haestrechtcollege

Het nieuwe concept ‘Onderwijs op Maat’ zorgt ervoor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Op school heerst een sfeer waarbinnen leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen. In het nieuwe onderwijsconcept wordt per vak gekeken naar het niveau van de leerling, waarna hij of zij wordt ingedeeld in een daarbij passende instructiegroep.

De lessen duren in totaal 75 minuten. De leerlingen hebben in twee groepen instructie van 25 minuten. De rest van de tijd werken ze onder begeleiding van een pleincontroller en meerdere docenten op een van de pleinen. Er zijn twee werkpleinen: één voor de onderbouw en één voor de bovenbouw. Daarnaast is er ook nog een stilteplein, waar leerlingen in alle rust kunnen werken. Op de pleinen zijn computers aanwezig en worden leerlingen gestimuleerd om hun eigen laptop en/of tablet mee te nemen. Om hier optimaal mee te kunnen werken, is overal wifi aanwezig. 

Afgelopen jaar stond een drietal zaken centraal op het Van Haestrechtcollege:

1.    Het daadwerkelijk starten met het nieuwe onderwijsconcept: onderwijs op maat- plezier in leren.

2.    Het verbeteren van de SE- en CE-cijfers. Het scholingsprogramma zal moeten leiden tot een evenwichtigere verhouding tussen de CE-en SE-cijfers en een hoger slagingspercentage.

3.    De onthulling van de nieuwe naam: het Van Haestrechtcollege. Deze helpt de school om zich in de regio beter te profileren als de innovatieve onderwijsschool.

Dr. Mollercollege

De school is momenteel bezig met nieuwbouw. Met ingang van schooljaar 2014-2015 zal de school samen met de Walewyc-mavo de nieuwbouw betrekken. Het Dr. Mollercollege wordt met ingang van 1 augustus 2014 een scholengemeenschap voor havo en vwo (gymnasium en atheneum). In de afgelopen jaren is de overdracht van de vmbo-afdeling naar Walewyc onderwijskundig en pedagogisch ingevuld. Binnen de schoolcultuur zijn duidelijke regels, maar is ook ruimte voor de individuele situaties waarin leerlingen soms verkeren en die maatwerk vereisen. Respect voor elkaar en elkaars opvattingen staan daarbij centraal. 

De examenresultaten waren afgelopen jaar op alle afdelingen naar tevredenheid. In klas 1, 2 en 3 wordt op het vwo tweetalig onderwijs (Engels) aangeboden. Na een uitgebreid onderzoek naar ervaringen op andere scholen is besloten om ook op het havo tweetalig onderwijs aan te gaan bieden per 1 augustus 2014. 

In september 2013 heeft de onderwijsinspectie een kwaliteitsonderzoek op het vwo uitgevoerd; de bevindingen waren niet positief. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het verbeterplan voor de vwo-afdeling, met als doel zo spoedig mogelijk weer op een basisarrangement uit te komen. 

Activiteiten in het kader van kunst en cultuur behoren van oudsher tot het aanbod van de school. Naast kunst en cultuur staat ook sport hoog in het vaandel. Om de talenten van leerlingen op sportief gebied te ontwikkelen, organiseert de school zogenaamde sportklassen in klas 1, 2 en 3. 

Walewyc-mavo

De Walewyc-mavo heeft hard gewerkt om de opbrengsten in orde te krijgen. In 2013 resulteerde dit onder andere in een hoog slagingspercentage van 95%.

De verhuizing naar een nieuw gebouw, samen met het Dr. Mollercollege, zorgt ervoor dat de school extra aandacht blijft geven aan de kernkwaliteiten: leerlingen laten leren in een veilige omgeving, met duidelijke structuur en met zorg voor elkaar. 

De school is en blijft kleinschalig. Daarnaast nodigt een nieuw gebouw met moderne faciliteiten uit tot hedendaags onderwijs. Daarbinnen zijn voldoende mogelijkheden om rekening te houden met de verschillen die er bestaan tussen leerlingen. 

d’Oultremontcollege

Het d'Oultremontcollege is in de gemeente Heusden de enige VO-school en heeft alle onderwijsrichtingen in huis. De school stelt zich tot doel het beste uit de leerling te halen en biedt daarom ruimte om talenten te ontdekken én te ontwikkelen. Daarnaast is het belangrijk dat de leerling zich veilig voelt op school. De school staat voor goed traditioneel onderwijs in een levendige leeromgeving, en is tevreden als de leerlingen zijn opgeleid tot zelfstandige en verantwoordelijke wereldburgers die zicht hebben op hun eigen kennen en kunnen. 'Samen behalen we het beste resultaat!"

Het d'Oultremontcollege werkt hard aan het positieve imago van de school. In 2013 was het aantal brugklassers dat zich inschreef 10% meer dan in de jaren daarvoor. Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en te verdiepen zijn ‘elementen van de goede les’ vertaald in een Kijkwijzer voor alle afdelingen. Deze Kijkwijzer bevat ook de kwaliteitsaspecten van de Inspectie. In 2013 zijn de plannen voor de nieuwbouw in concrete stappen omgezet; na de zomervakantie werd begonnen met de bouw en in februari 2014 kan de nieuwbouw (Technasiumwerkplaats, Open Leercentrum, lokalen en ruimtes voor personeel) betrokken worden.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)