Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

OMO Scholengroep Helmond

www.omoscholengroephelmond.nl


rector: Hans Schapenk

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

  • Dr.-Knippenbergcollege, Helmond
  • Carolus Borromeus College (ivo-mavo), Helmond
  • Vakcollege Helmond, Helmond

In 2013 is de koers voor de komende jaren vastgelegd in het nieuw schoolplan voor 2013-2017. Kernthema’s zijn kwaliteitsontwikkeling (opbrengstgericht werken en kwaliteitszorg), verscheidenheid (elke school bouwt het eigen profiel verder uit), talentontwikkeling (aandacht voor het talent van elk kind) en innovatie (ICT en nieuwe werkvormen). Om de doelstellingen op afdelingsniveau te realiseren schrijven de afdelingsleiders in dialoog met het personeel een afdelingsplan voor hun specifieke doelgroep.

Het aantal leerlingen van de drie deelscholen krimpt. Door beperking van overhead draagt de directie bij aan de noodzakelijke bezuinigingen binnen de school. Daarnaast is gewerkt aan de  verdere ontwikkeling van de afdelingsleiders.

Dr.-Knippenbergcollege

Het Dr.-Knippenbergcollege heeft twee sterke profielen: sport en technasium. De lessentabel voor de sportklassen is aangepast om een doorlopende leerlijn te realiseren van klas 1 t/m 6. Het technasium betrekt het bedrijfsleven actief bij de school. In 2013 is de school gestart met een afgeleide van het technasium voor mavoleerlingen: het Bèta Challenge programma. Hierdoor kunnen leerlingen ook als schoolexamenvak het vak techniek (O&O, Onderzoek en Ontwerpen) kiezen.

Carolus Borromeus College

Op het Carolus Borromeus College is een groep havo 4-leerlingen in 2013 begonnen met het International Business College. Deze groep leerlingen volgt in 80% van de tijd het volledige havoprogramma en is een dag uitgeroosterd om op het bedrijvencentrum Groene Campus een alternatief economisch programma te volgen. Leerlingen worden zich hiermee bewust van een beroepshouding en zijn ook intensief bezig met oriëntatie op hun toekomst. De realisatie van de nieuwbouw is ver gevorderd.

Vakcollege Helmond

Het Vakcollege Helmond is in 2013 begonnen met de opleiding Sport Dienstverlening en Veiligheid (SDV) met twee groepen leerlingen in de derde klas. Dit is een actieve creatieve richting die aansluit bij de belangstelling van de doelgroep. In de onderbouw is het curriculum aangepast. Doel daarvan is om meer ruimte te geven aan beroepsgerichte vorming als voorbereiding voor de definitieve sectorkeuze in de bovenbouw. De goede examenresultaten in juni 2013 laten zien dat de investeringen in kwaliteit resultaat opleveren. Vanwege teruglopende belangstelling is in 2013 gestopt met de afdeling groen aan de Groene Campus.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)