Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Sondervick College

www.sondervick.nl


rector: Nol van Beurden

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locatie:

  • Veldhoven

Het Sondervick College bleef in 2013 opnieuw boven prognose qua leerlingaantallen. De resultaten bestendigden zich. Met name bij vmbo-kader wordt gestreefd naar verdere verbetering van de resultaten. 
De ambities van de school rond techniek, bèta en internationalisering zijn onverminderd. De verankering daarvan in het contact met onze regionale partners wordt nog steeds sterker. Vooral met de TU Eindhoven en ASML werden de banden aangetrokken in 2013. Ook met het primair onderwijs wordt samengewerkt rondom onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen en tweetalig onderwijs. De school zet in op het handhaven van een breed ondersteuningsprofiel bij Passend Onderwijs en participeert actief in de voorbereiding daarvan op alle niveaus. Er wordt onderzocht of intensieve samenwerking met een school voor speciaal onderwijs op de campus mogelijk is.

Op het gebied van ICT in het onderwijs wordt een versnelling gerealiseerd. De voorbereidingen in 2013 leiden tot invoering van laptopklassen in augustus 2014 in de havo-opleiding. Het wifi-netwerk in de school is op niveau gebracht en alle docenten beschikken over een laptop.

De teamstructuur die is neergezet in de reorganisatiefase is ingebed, en de dynamiek in de teams begint gestalte te krijgen. Een veelheid aan initiatieven komt los, variërend van modellen voor het meten en verbeteren van leerprocessen tot uitwisseling van good practices en wederzijds lesbezoek. De school werkt mee aan “School aan Zet” en maakt voor de ontwikkeling van het management onder meer gebruik van het competentieprofiel schoolleiders. Er werd in 2013 extra ingezet op professionalisering en het begeleiden van nieuwe docenten.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)