Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Van Maerlantlyceum

www.vanmaerlantlyceum.nl


rector: Liz Chermin

opleidingen: vwo, havo

locatie:

  • Eindhoven

 

Het Van Maerlantlyceum heeft in 2013 opnieuw het predicaat ‘excellente vwo-afdeling’ behaald. De afdeling havo heeft het predicaat ook aangevraagd maar niet gekregen. De jury schrijft in haar rapport lovend over de resultaten van de afdeling havo. Elementen die, naast de bovengemiddelde resultaten, bij de beoordeling een rol hebben gespeeld zijn de maatwerkmogelijkheden voor individuele leerlingen, het specifieke havo-beleid en de brede vorming. De afdeling moet echter nog laten zien dat deze een duurzaam karakter hebben.

Internationalisering vormt een belangrijk speerpunt voor de school. Op dit vlak werkt de school gestaag aan haar netwerk. In 2013 hebben zo’n 150 buitenlandse leerlingen het Van Maerlantlyceum bezocht. De uitwisselingen zijn ingeburgerd en de school heeft goede relaties met Spaanse, Italiaanse, Duitse, Vlaamse en Noorse scholen. Om deze ambitie te ondersteunen heeft de school in 2013 Cambridge Engels als standaard onderdeel opgenomen in het curriculum van het vwo.

Punt van aandacht vormt de huisvesting. Het stagnerend overleg met de gemeente over het integraal huisvestingsplan en de financiering ervan zorgt ervoor dat nog niet gestart is met de renovatie van de school. Deze renovatie en uitbreiding zijn hoognodig omdat het schoolgebouw inmiddels 60 jaar oud is en te klein voor de huidige leerlingenaantallen. 


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)