Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Passend onderwijs

De Wet passend onderwijs is op 9 oktober 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Als de wet op 1 augustus 2014 ingaat, krijgen scholen een zorgplicht. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school, of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Voor de samenwerkingsverbanden stond 2013 in het teken van de inhoudelijke voorbereiding op passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden werkten aan het inrichten van een rechtspersoon en ondersteuningsplanraad en het opstellen van een concept ondersteuningsplan. In het regionaal ondersteuningsplan legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend onderwijs voor elk kind wil realiseren. Hierin zijn de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen opgenomen. Ook staat er in het ondersteuningsplan welk niveau van basisondersteuning de scholen in het samenwerkingsverband ten minste moeten bieden. 

De OMO-scholen zijn vertegenwoordigd in tien regionale samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs (zie bijlage 9). Rectoren uit deze tien samenwerkingsverbanden komen eens per kwartaal bijeen voor een afstemmingsoverleg op OMO-niveau onder leiding van de raad van bestuur. Gevolgen van de nieuwe wetgeving op onderwijskundig, juridisch en administratief vlak worden gezamenlijk in beeld gebracht. Samenwerkingsverband VO-MBO Helmond-Peelland is in 2013 al gestart met passend onderwijs. Dit samenwerkingsverband neemt deel aan een pilot van het ministerie van OCW.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)