Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Functiemix

De afspraken rond de functiemix maken deel uit van het Convenant LeerKracht van Nederland (VO), gesloten op 1 juli 2008. Op basis van dit convenant wordt extra geïnvesteerd in de beloning van leraren en de aantrekkelijkheid van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is de verbetering van de loopbaanmogelijkheden voor leraren door middel van een nieuwe functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LB, LC en LD/LE (het loongebouw).

In 2010 is het beleid van OMO rondom de functiemix vastgesteld. Hierbij is ervoor gekozen de scholen een kader te bieden waaraan op schoolniveau een eigen beleidsrijke invulling gegeven kan worden. Dit is een invulling die samen met de PMR wordt vormgegeven.

Oktober 2011 was het eerste peilmoment voor het behalen van de doelstelling van de functiemix. In het voorjaar van 2012 zijn de landelijke cijfers voor de sector, per bestuur en school beschikbaar gesteld. In oktober 2011 had een “functiemixwaarde” van +4 behaald moeten zijn. De waarde bedroeg toen +9,8, waarmee aan de doelstelling was voldaan. In oktober 2013 is wederom de OMO functiemixwaarde gemeten. Deze bedroeg op dat moment +14,8. De doelstelling in 2014 bedraagt een waarde van +32. Via de afzonderlijke begrotingen van de scholen wordt erop toegezien dat op het niveau van de vereniging aan deze streefwaarde wordt voldaan.  

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)