Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Klachtencommissie

Ons Middelbaar Onderwijs kent een algemene klachtenregeling, waarin is opgenomen dat klachtbehandeling primair op schoolniveau moet plaatsvinden. Indien het niet lukt om de zaak op school op te lossen dan kan de klager besluiten om de klachtencommissie van de vereniging in te schakelen. De klachtencommissie neemt een algemene klacht in behandeling nadat de voorfase op schoolniveau is afgerond. In de afgelopen periode zijn er steeds meer klachten op school afgehandeld, waardoor er minder klachten bij de klachtencommissie zijn terechtgekomen.

Klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, zoals seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie, zijn zodanig van aard dat zij niet afgehandeld worden via die voorfase op school maar rechtstreeks naar de klachtencommissie gaan.

De klachtencommissie organiseert een zitting waarin de klager en de aangeklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun verhaal te doen. De klachtencommissie geeft in elke zaak die zij behandelt een advies aan het bestuur, met daarin een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid van de klacht. De commissie kan in haar advies ook een aanbeveling doen over de maatregelen die het bestuur zou moeten treffen. 

De heer A. van Kalmthout is voorzitter van de klachtencommissie en de heer P. Zoontjes is plaatsvervangend voorzitter. In het verslagjaar 2013 zijn er 20 klachten ingediend bij de klachtencommissie. De commissie heeft vier klachten behandeld. Het gaat om twee algemene klachten en twee klachten die de persoonlijke integriteit betreffen. De overige klachten zijn terugverwezen naar de scholen en zijn opgelost. Van de klachten die de commissie heeft behandeld is er één gegrond verklaard, één ongegrond verklaard en twee op onderdelen gegrond en op andere onderdelen ongegrond. Het oordeel en advies van de klachtencommissie zijn door de raad van bestuur gevolgd. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)