Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Overhead toelichting

Ad. 1. Reserveringen op bovenschools niveau

In 2012 ging 94,6% van de totale lumpsumopbrengsten direct naar de scholen, in 2013 is dit toegenomen naar 95,7%. Belangrijkste oorzaken van deze stijging is een daling van de kosten waarvoor een gemeenschappelijk budget wordt aangehouden en een verhoging van de lumpsum. Het gemiddeld budget per leerling dat direct naar het onderwijs gaat is in 2013 ten opzichte van 2013 met 363 euro toegenomen naar 7.092 euro. Voor de goede orde, het feit dat 4,3% van de lumpsum niet direct naar de scholen gaat wil niet zeggen dat deze middelen niet nuttig besteed worden; het is gewoonweg praktischer om een aantal ondersteunende activiteiten en kosten vanuit een gezamenlijke pot te financieren.

In het volgende overzicht wordt de verdeling van de lumpsum 2013 weergegeven over de verschillende geledingen van de vereniging (bron: financiële kaders 2013, januari 2014).


Tabel 2: Verdeling lumpsum 

Ad. 2. Overheadformatie
In december 2013 kwam het kengetal overhead (overheadformatie ten opzichte van de totale formatie) uit op 19,1%, waarvan 17,6% op de scholen werkt en 1,5% op het OMO bureau en binnen de raad van bestuur. Een jaar eerder bedroeg de overhead nog 19,6%.


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)