Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het totale eigen vermogen (inclusief voorzieningen) en het balanstotaal, en geeft daarmee informatie over de kredietwaardigheid van een organisatie. Het ministerie van OCW hanteert met ingang van 2013 een minimumeis van 30% (was 20%). Binnen vereniging Ons Middelbaar Onderwijs was dit reeds enige jaren gangbaar beleid. Het verloop van deze indicator voor Ons Middelbaar Onderwijs over de afgelopen vijf kalenderjaren is in het volgende overzicht gepresenteerd:

Grafiek 10: Solvabiliteit

Gesteld kan worden dat de geconsolideerde balans per 31 december 2013 voldoet aan de interne en externe richtlijnen.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)