Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Ministerie van Financiën - Schatkistbankieren

De raad van bestuur heeft in november 2011 besloten om over te stappen op schatkistbankieren bij het ministerie van financiën. De redenen hiervoor zijn een gunstigere prijs met daarbij de service van een kwalitatief goede ondersteuning. 
Nadat alle voorbereidingen waren getroffen heeft de overstap naar het schatkistbankieren op 1 maart 2012 plaatsgevonden. Het dagelijks betalingsverkeer loopt dan via de Rabobank, waarbij het rekeningcourantsaldo van de hoofdrekening bij de Rabobank dagelijks wordt afgeroomd naar een ‘schatkistrekening’ bij het ministerie van financiën. 

De kredietfaciliteit bij het ministerie van financiën (gebaseerd op maximaal 10% van de jaaromzet) bedraagt eind 2013 47,1 miljoen euro. Gedurende de periode van 
1 januari 2014 tot 1 mei 2014 geldt een tijdelijke uitbreiding van deze faciliteit met 7,0 miljoen euro, tot 54,1 miljoen euro.

Het werkelijk opgenomen krediet bedroeg op 31 december 2013 33,3 miljoen euro. In de eerste maanden van 2014 zal het opgenomen krediet toenemen maar ruimschoots onder de beschikbare 54,1 miljoen euro blijven. Een belangrijke reden daarvan is dat het ministerie van OCW in december 2013 onverwachts een substantieel eenmalig bedrag (18,4 miljoen euro) heeft toegekend. Dit was niet te voorzien bij de eerdere gesprekken met het ministerie over de tijdelijke ophoging van het krediet.

Sinds eind 2012 is intensief overleg geweest met de ministeries van OCW en Financiën evenals enkele commerciële banken, met als inzet het verkrijgen van vaste financiering voor bouwprojecten. In het voorjaar van 2014 is vervolgens een afspraak gemaakt over een langlopende financiering.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)