Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Analyse van het resultaat 2013

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt 3,6 miljoen euro negatief en blijft daarmee 4,9 miljoen euro achter bij de begroting. Echter, het resultaat komt door twee niet-voorziene ontwikkelingen uiteindelijk neer op 22,3 miljoen euro positief:

  • een in voorgaande jaren ontvangen subsidiebedrag van 7,5 miljoen euro wordt in 2013, als gevolg van verandering in de administratieve richtlijnen, via het resultaat ten gunste gebracht van de reserves;

  • het ministerie van OCW heeft, naar aanleiding van het begrotingsakkoord 2014, aan het eind van 2013 een bedrag van 18,4 miljoen euro uitgekeerd. Dit bedrag is bedoeld om in 2014 (en verder) uit te geven, maar moet wel in 2013 als opbrengst worden verantwoord. 

Deze gelden zijn dermate laat ter beschikking gekomen dat het op een zinvolle wijze aanpassen van de bedrijfsvoering vervolgens niet meer mogelijk bleek. 

In onderstaande tabel is de opbouw van het resultaat per entiteit weergegeven, waarna het verschil tussen het gerealiseerde en het begrote exploitatieresultaat in hoofdlijnen wordt verklaard.

  Resultaat reguliere bedrijfsvoeringVrijval in voorgaande jaren ontvangen subidiesExtra lumpsum ontvangstRealisatieBegrotingVerschil 
   
   
   
 Scholen 25.900- 7.500 18.400 - 2.100 2.100- 
 Verenigingstaken -    - - -  
 Raad van bestuur -    - 25.200 25.200- 
 Bureau OMO -    - 2.700- 2.700  
 Gelieerde stichtingen -    - - -  
 Doordecentralisatiebedrijven -    - - -  
 Totaal 25.900- 7.500 18.400 - 24.600 -24.600  
  
Tabel 3: Begroot en gerealiseerd resultaat (bedragen x 1.000 euro)

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)