Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Financiële verantwoording

Binnen de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs wordt een aantal financiële uitgangspunten gehanteerd, met name als het gaat om solvabiliteit en – daarvan afgeleid – het weerstandsvermogen. Het beleid voor wat betreft de hoogte van de solvabiliteit bedraagt 30% en die van het weerstandsvermogen op OMO- en op schoolniveau 14% resp. 12%.

In deze verantwoording wordt naast de interne richtlijnen ook gekeken naar de richtlijnen die de onderwijsinspectie hanteert. Die laatste zijn overigens met ingang van 1 september 2013 aangescherpt. Zo hield de inspectie voor de liquiditeit / current ratio eerder een bandbreedte aan tussen 0,5 en 1,5. Deze is nu omgezet naar een ondergrens van 0,75. Verder wordt gekeken de gemiddelde rentabiliteit over een periode van 3 jaar niet negatief is en of de financiële buffer tenminste 0% bedraagt. In deze paragraaf worden de werkelijke cijfers afgezet tegen de genoemde criteria.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)