Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Projecten

Ondanks de huidige markt en de financiële ontwikkelingen op macroniveau, wordt bij veel gemeenten toch de ambitie gezien om op enige manier te investeren in goede onderwijshuisvesting. Met name de discussie omtrent het binnenklimaat was voor verschillende gemeenten in 2013 aanleiding om naar de schoolgebouwen te kijken en daarin (extra) te investeren, dan wel voorbereidende stappen te nemen.

Daarnaast zijn met name in enkele grotere gemeenten stappen gezet om goede onderwijshuisvesting te realiseren. Zo is er in Tilburg zicht op definitieve huisvesting voor alle scholen en is in Eindhoven de totale investeringsopgave op basis van een integraal (en breed gedragen) huisvestingsplan in beeld. Met de gemeente ’s-Hertogenbosch is een overeenkomst tot doordecentralisatie voorbereid die een herhuisvesting van het vmbo op een unilocatie mogelijk gaat maken.

Tabel 4: Projecten waar wel sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)
Klik op bovenstaande tabel voor een grotere weergave


Tabel 5: Projecten waar geen sprake is van doordecentralisatie (bedragen x 1.000 euro)
Klik op bovenstaande tabel voor een grotere weergave

Buiten de projecten waarvan nog geen informatie beschikbaar is over de ramingen of taakstellende budgetten, bedraagt het totale investeringsvolume op 31 december 2013 circa 228,5 miljoen euro. Ongeveer 25,3 miljoen euro (11,1%) daarvan komt ten laste van de scholen. De eigen bijdrage van de scholen wordt getracht zoveel mogelijk te beperken. Eigen bijdragen kunnen voorkomen doordat een wens bestaat om een extra kwaliteitsslag te maken of te investeren in duurzaamheid.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)