Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Inkoopstrategie OMO

Inkoop (incl. aanbesteden) zorgt ervoor dat een organisatie kan beschikken over die producten en diensten die een antwoord vormen op de (inkoop)vraag, tegen aantrekkelijke condities (waaronder kosten) en geringe risico’s.

Ieder jaar wordt er binnen Ons Middelbaar Onderwijs voor grofweg 80 miljoen euro uitgegeven aan de inkoop van producten en diensten. De wijze waarop een contract tot stand komt, het contractbeheer en de praktische uitvoering variëren per product / dienst.

In de loop der jaren is er binnen de vereniging op meer organische wijze kennis opgedaan van (collectieve) inkoop. De inkoop is zodoende gaandeweg steeds verder geprofessionaliseerd. Sinds de eerste gezamenlijke contracten (kopieerapparatuur (jaren ‘90) en kantoorartikelen (2002)) zijn door de jaren heen steeds meer producten / diensten gezamenlijke aanbesteed. Ieder nieuw initiatief kwam vanuit de organisatie; hier lag geen overkoepelende inkoop-beleidsrichting aan ten grondslag.

In het werkprogramma voortvloeiend uit Koers 2016 is de professionalisering van inkoop opgenomen. In het najaar van 2013 is een algemeen kader vastgesteld voor de inkoopstrategie binnen Ons Middelbaar Onderwijs. Deze is gebaseerd op drie pijlers:  het collectieve belang, de contractwaarde en de heterogeniteit van het product/dienst in combinatie met de mate van verbondenheid met het onderwijsproces. Het kader geeft voor iedere inkoopvraag antwoord op de volgende vragen: 

  • Op welke niveau (vereniging / school) wordt het inkoopcontract gesloten?
  • Op welke niveau wordt het contractbeheer uitgevoerd? 
  • Op welke niveau vindt de uitvoering van de inkoop plaats? 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)