Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

BIJLAGE 4. ORGANISATIE ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

De vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kent drie organen: de ledenraad, de raad van toezicht en de raad van bestuur. In onderstaand schema zijn de onderlinge samenhangen weergegeven.

Schoolleiders

Alle schoolleiders van Ons Middelbaar Onderwijs zijn in algemene dienst. Op 31 december 2013 waren zij verbonden aan de volgende scholen (indien een wisseling heeft plaatsgevonden is tussen haakjes de schoolleider per 1 januari 2013 genoemd):

SchoolSchoolleider
2Collegede heer Ad Poulisse
Baanderheren Collegede heer Leon Spaan
De Nieuwste Schoolmevrouw Maria Michels
Duhamel Collegede heer Edward de Gier
Eckartcollegede heer Jean Wiertz
Elzendaalcollegede heer Jacques Marsmans
Fioretti Collegede heer Ad Machielse
Gymnasium Beekvlietmevrouw Carla Faassen
Hervion Collegede heer Edward de Gier
Instelling VO Deurnemevrouw Monique van Roosmalen
Jacob-Roelandslyceumde heer Leon Spaan
Jeroen Bosch Collegemevrouw Lian Derks
Kwadrant SGde heer Titus Frankemölle
Lyceum Bisschop Bekkersde heer René Kusters (wnd.) (de heer Peter Smetsers)
Maaslandcollegede heer Jacq. van Meegen
Maurick Collegede heer Huub van der Linden
Merletcollegede heer Paul Metzemaekers
Mill-Hillcollegemevrouw Carin Zandbergen
Munnikenheide Collegemevrouw Carina Reuvers
OMO SG Bergen op Zoom e.o.de heer Marcel van Loo
OMO SG De Langstraatde heer Jan van Pelt
OMO SG Helmondde heer Hans Schapenk
OMO SG Tongerlomevrouw Marijke Broodbakker
Rodenborch-Collegemevrouw Marjo van IJzendoorn
Roncalli Scholengroepde heer Ludo Heesters
Rythovius Collegede heer Frans Claassens
SG Het Pleinmevrouw Corinne Sebregts (de heer Frans Bakermans)
SG Were Dide heer Kees Streng
Sint-Janslyceumde heer Roel Scheepens (de heer Toine Veuger)
Sint-Odulphuslyceummevrouw Delianne Hoekstra
Sondervick Collegede heer Nol van Beurden
Theresialyceumde heer Tomas Oudejans
Van Maerlantlyceummevrouw Liz Chermin
Varendonck Collegemevrouw Irma van Nieuwenhuijsen
Zwijsen College Veghelmevrouw Anita O’Connor

Ledenraad

Voor de samenstelling van de ledenraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2013 wordt verwezen naar het 'Verslag ledenraad'.

Raad van toezicht

Voor de samenstelling van de raad van toezicht, alsmede het verslag van de activiteiten in 2013 wordt verwezen naar het 'Verslag raad van toezicht'.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Voor de samenstelling van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsmede het verslag van de activiteiten in 2013 wordt verwezen naar het 'Verslag gemeenschappelijke medezeggenschapsraad'.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is het bevoegd gezag van de Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en bestaat uit twee statutaire leden. Daarnaast is een ambtelijk secretaris aangesteld. De voorzitter van de raad van bestuur vertegenwoordigt de vereniging en legt aan de raad van toezicht verantwoording af voor het door de raad van bestuur gevoerde beleid.

De raad van bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • de heer Eugène Bernard, voorzitter

  • de heer Pieter Hendrikse, lid.

Ambtelijk secretaris van de raad van bestuur is de heer Hans van Dijk. Hij is tevens algemeen directeur van het OMO bureau.

Bureau Ons Middelbaar Onderwijs

Het OMO-bureau is de interne serviceorganisatie van Ons Middelbaar Onderwijs. Het OMO-bureau ondersteunt de raad van bestuur en de scholen. Algemeen directeur is de heer Hans van Dijk, concerncontroller is de heer Walter Weterings. Voor een beschrijving van de ontwikkelingen en activiteiten van het OMO bureau in 2013 wordt verwezen naar het 'Verslag Bureau Ons Middelbaar Onderwijs'.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)