Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Kwadrant Scholengroep - Cambreurcollege

www.kwadrant-sgr.nl


rector: Titus Frankemölle

opleidingen: vwo, havo, vmbo

locaties:

  • Hanze College, Oosterhout
  • Cambreurcollege, Dongen

Het Cambreur College werkt aan een financieel gezonde situatie door extra inzet van op, oop en management. De bouw van een nieuwe school bleek geen haalbare kaart, maar de discussie hieromtrent heeft wel geleid tot een nieuwe onderwijsvisie. 

De aanmeldingen in 2013 vielen wat tegen. Een brede analyse van mogelijke oorzaken moet komend jaar een beter resultaat laten zien. Speerpunt daarbij is de eigenheid van elke afdeling: benadrukken en ontwikkelen van de verticale afdelingen vmbo, mavo, havo en vwo. 

Het vmbo kent een groeiende populatie lwoo-leerlingen. Het team wordt hierin geschoold en raakt vertrouwd met handelingsplannen. De prestaties op de mavo zijn goed. Aandachtspunten vanuit ouders en leerlingen zijn verbeteringen in onderwijsaanpak en in het buitenlesaanbod. Hieraan wordt gewerkt. Collegiale consultatie binnen het team en het opzetten van succesvolle bezinningsdagen laten zien dat er concreet actie ondernomen wordt.

Aangescherpte doorstroomeisen en een striktere aanpak moeten de resultaten van de havoafdeling verbeteren. Het vwo kende te veel afstromers. Om dit te verminderen wordt gewerkt aan een betere selectie, met name op grond van inzichtelijke vermogens. Het aantal geslaagden voor vwo was overigens zeer goed: slechts één leerling is gezakt. 
In 2013 zwaaide de eerste lichting TTO-leerlingen af met een vwo-diploma, een IB-certificaat en een TTO-certificaat. Ouders en leerlingen hebben in een evaluatie aangegeven uiterst tevreden te zijn. De school biedt als enige school in de regio ook tweetalig onderwijs aan voor havoleerlingen. 

Het Cambreur College kent een goede zorgstructuur. Zo is de school voorloper in de opvang van dyslectische leerlingen met het programma Kurzweil. In 2013 is de nieuwe website gelanceerd, een eigen lipdub gemaakt en werden alle ouders via een digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Met leerlingen wordt gecommuniceerd via It’s learning. 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)