Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Merletcollege - Mill

www.merletcollege.nl


rector: Paul Metzemaekers

opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo

locaties:

  • Grave
  • Mill
  • Cuijk

Voor het Merletcollege was 2013 een bewogen jaar. Hoogtepunt vormde de toekenning van het predicaat ‘excellente school’ voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo in Mill. De basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo in Cuijk wist zich in korte tijd te herstellen van een negatief inspectie-oordeel. Bijna op alle afdelingen werden goede tot zeer goede examenresultaten gehaald. Het aantal aanmeldingen bleef enigszins achter bij de verwachtingen.

Reeds in 2012 is binnen de scholengemeenschap met vier locaties ingezet op het bevorderen van samenhang en samenwerking. In 2013 is dat proces voortgezet en duidelijk tot leven gekomen. De school heeft zijn organisatiestructuur gewijzigd om effectiever hierop in te kunnen spelen en om met meer oog voor resultaat via de vaksecties en –docenten sturing te kunnen geven aan het onderwijs. Er is afscheid genomen van de horizontale teamindeling. Een onderwijsafdeling, vmbo, havo of vwo, wordt per locatie verticaal aangestuurd door één adjunct-directeur met verantwoordelijkheid voor onderwijs en personeel. Over de locaties heen wordt het onderwijs afgestemd door twee stuurgroepen (één voor vmbo en één voor havo/vwo), waarin leidinggevenden en docenten zitting hebben. Voor leerlingenzaken zijn coördinatoren aangesteld. De nieuwe organisatiestructuur had ook diverse personele wijzigingen in het management tot gevolg. 

Alhoewel het jaar financieel kon worden afgesloten met een positief resultaat was er een negatieve invloed als gevolg van een hoog ziekteverzuim. Het betrof in de meeste gevallen langdurig niet werk gerelateerd verzuim, dat een gevolg kan zijn van de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. 

 


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)