Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Munnikenheide College - Etten-Leur

www.munnikenheidecollege.nl


directeur: Carina Reuvers

opleidingen: vmbo

locaties:

  • Etten-Leur

  • Rucphen

Belangrijke ontwikkelingen in 2013

Ook in 2013 heeft de school weer een hoog slagingspercentage: 96% van de examen-kandidaten behaalde het diploma. De onderwijsinspectie heeft voor alle opleidingen een basisarrangement afgegeven. Daarmee spreekt zij haar vertrouwen uit voor alle opleidingen. Het Dronkers-rapport - waarin de resultaten gerelateerd zijn aan de instroominformatie - bevestigt het beeld van een goed presterende school. De locatie Etten-Leur scoorde een 8,5 voor basis en theoretisch en zelfs een 9,5 voor kader.  

Mavo plus

In 2013 zijn er flinke stappen gezet in het ontwikkelen van een nieuwe leerweg mavo plus. Leerlingen kunnen hier, naast hun reguliere mavodiploma, aanvullend een praktijkvak volgen.  

Leerling coördinatiepunt

Er is een pilot leerling coördinatiepunt (LCP) gestart. De hele dag is er op het LCP een pedagogisch sterke docent beschikbaar voor bijvoorbeeld opvang, conflicthantering en praktische problemen. Daardoor hebben leerlingen en ouders altijd een aanspreekpunt.  

Schoolplan 2014-2018

In 2013 heeft een brede discussie plaatsgevonden met leerlingen, stakeholders, ouders en medewerkers over de toekomstvisie van het Munnikenheide College. Al deze input heeft geresulteerd in een breed gedragen schoolplan 2014-2018.

Voorbereidingen ICT

Er is een goed werkend draadloos netwerk gerealiseerd op beide locaties. Hiermee is de basis gelegd voor de digitalisering in het onderwijs. De vakgroepen zijn aan de slag met digitale methodes, om de komende jaren een verantwoorde overstap te maken naar een gepersonaliseerd systeem van leren met behulp van digitaal lesmateriaal.  

Gebouwen

Grote vreugde bij de sportsectie en de rest van de school: in 2013 is gestart met de bouw van een sporthal in Etten-Leur. Deze is in mei 2014 gereed. Daarnaast is er overeenstemming bereikt om de locatie in Rucphen te renoveren, zodat ook dat gebouw er weer jaren tegenaan kan. 


pagina opties

Mijn OMO verslag (0)