Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Pilot netwerkleren erkend!

Registerleraar is het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Registerleraar is in 2012 opgezet door de Onderwijscoöperatie. Doelstelling is dat het register bijdraagt aan de ontwikkeling van een professionele cultuur van permanente bekwaamheidsontwikkeling. Als onderdeel van de implementatie van Registerleraar worden in de onderwijssectoren pilotprojecten uitgevoerd. Met deze pilotprojecten wordt ervaring opgedaan met het gebruik van de registersystematiek door leraren en instellingen en wordt duidelijk hoe de registersystematiek betekenisvol kan zijn voor het personeelsbeleid van de instellingen. 

Ook vormen van informeel leren, met collega's, binnen en buiten de school kunnen als valide aanbod erkend worden en bijdragen aan de herregistratie. In een pilot wordt onderzocht op welke wijze deelname aan kennisnetwerken als gevalideerd nascholingsaanbod in het register kan ingebracht kan worden. De kennis en ervaring die in deze pilot wordt opgedaan, is overdraagbaar aan andere netwerken en scholen in de sector. Dit project is gestart in juni 2013 en loopt tot april 2014.

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)