Deze website maakt gebruikt van cookies om instellingen te onthouden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Klik hier voor meer informatie over cookies.

Ja, ik ga akkoord Nee, ik ga niet akkoord X
« Terug naar zoekresultaten

Risico's - Passend onderwijs

De ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs zijn nog niet geheel uitgekristalliseerd. Alhoewel het totaal aan bezuinigingen bekend is en daarmee de toekomstige budgetten voor de samenwerkingsverbanden waarin wordt geparticipeerd ook, is nog onvoldoende duidelijk hoe de daadwerkelijke samenwerking in financiële zin zal uitwerken op de individuele scholen. Naar verwachting zal een en ander in de loop van 2014 duidelijker worden.

In het verlengde hiervan heeft in februari een aanpassing van de financiële kaders 2014-2017 plaatsgevonden waarbij het beschikbare budget voor de scholen daalt. Dit wordt met name veroorzaakt door het aanpassen van de lumpsumsystematiek voor LWOO en PrO leerlingen. Hierdoor daalt het totale jaarlijkse beschikbare budget met circa 2,0 miljoen euro. Hiermee is bij het opstellen van de afzonderlijke begrotingen geen rekening gehouden. Dit zal een plek krijgen in de periodieke rapportages en middels deze weg gedurende het jaar gevolgd worden.

 

pagina opties

Mijn OMO verslag (0)